כיבוי הגז ביום טוב תוך הצבת חיץ בין הלהבה לחיישן.

כבוד הרב שלום רב!
לאחרונה שמענו שיש מי שמתיר לכבוד את הגז ע"י הצבת חיץ בין הלהבה לחיישן של הגז, מה דעת הרב לגבי פעולה זאת האם מותר או אסור ?
תודה!

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

מבחניה הלכתית - לענ"ד מותר.

מבחינה מעשית - אסור, הואיל וי"א שיש סכנה בכיבוי הגז בדרך זו.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪