ברכות

שלום כבוד הרב.
יש לי מספר שאלות לכבוד הרב.
1. מהם דברים הבאים בתוך הסעודה ? האם סלט או אורז או צ'יפס נחשבים פרפרת שאוכלין בהן הפת או רק דבר שמלפתים בו את הפת ?
בירך על הפת, פטר את הפרפרת שאוכלין בהן הפת, ממיני התבשיל ופירות, וכיוצא בהן; אבל אם בירך על הפרפרת, לא פטר את הפת. בירך על מעשה קדירה, פטר את התבשיל; בירך על התבשיל, לא פטר את מעשה קדירה. דברים הבאים בתוך הסעודה, והן מחמת הסעודה--אינן צריכין ברכה לא לפניהן, ולא לאחריהן; אלא ברכת המוציא שבתחילה, וברכת המזון שבסוף, פוטרין הכול, שהכול טפילה לסעודה. ודברים שאינן מחמת הסעודה, שבאו בתוך הסעודה--טעונין ברכה לפניהן, ואין טעונין ברכה לאחריהן. ודברים הבאים לאחר הסעודה, בין מחמת הסעודה בין שלא מחמת הסעודה--טעונין ברכה לפניהן, ולאחריהן.
2. האם ניתן ליטול ידיים באמצעות פתיחת הברז לסרוגין ?
3. מה הכוונה שניתן להסתמך על נטילת ידיים של שחרית כל היום ? גם לסעודה ? ומה נקרא הסחת דעת ?
4. אין מברכין על אוכל מכל האוכלין, ולא על משקה מכל המשקין, עד שיבוא לפניו, עשיתי המוציא ואחרי 5 דקות הביא לפני סלט האם צריך לברך על הסלט או שהמוציא פוטר את הסלט. כמו כן נגמר הסלט והביאו לי תוספת צריך לברך על התוספת ?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

1. כל מה שזכרת, הם דברים הבאים מחמת הסעודה, וברכת הפת פוטרתן.

2. כן. אם הברז משתלשל מדוד שעל גבי הגז.

3. כן. גדר הסחת דעת לענייןנט"י הוא בעייתי, עיין דברי מארי על כך בליל הסדר.

4-5. כל שסומך על אחרים,א ינו צריך לחזור ולברך על הסלט.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪