סיכוך הסוכה

רציתי לשאול לגבי עץ דקל שעליו עגולים ולפעמים הקוטר של העלים מעל 4 טפחים ללא פתח ביניהם ....האם מותר לסכך בהם את הסוכה?
סוג הדקל נקרא בוסנאי....הייתי יכול לצרף תמונה אבל אי אפשר לשלוח פה קובץ של תמונה

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

נראה שגזירת תקרה היא רק בנסרים ברוחב ארבעה טפחים, שבהם עושים תקרות, אבל לא על עלים רחבים 4 טפחים, כי אין נוהגים לעשות מהן תקרות, אבל תוכל לחצותו, ודי בכך.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪