חלב נוכרי

שלום הרב.האם כיום יש אמירה ברורה לפי מורי קפאח לגבי חלב נוכרי או אבקת חלב נוכרי הנמכרים בשוק בכשרות כמובן.האם אפשר לאוכלם?בתודה מראש.

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

חלב נכרי - גם בימינו אסור. אם יש צורך גדול, יכול לסמוך על המתירים, בארצות שיש פיקוח טוב מאוד ע"י עובדים ממשלתיים ועירוניים.

אבקת נכרי - אם אין בה מוצר בלתי כשר - מותרת.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪