פניה לבית דין לעבודה

לכבוד הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
האם יש איסור מוחלט לפנות לבירור נושאים ממוניים בעניני עובד ומעביד בבית דין לעבודה או שהולכים בענין זה אחר מנהג המדינה והדבר בתנאים מסוימים מותר ואם כן מהם התנאים לכך?

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

יש רבנים המתייחסים גם לבי"ד לעבודה כערכאות, ויש מתירים, כי דיני העבודה ברובד חוקים שהם ביסודם הסכמים קיבוציים וכן יושב בהרכב נציג ציבור.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪