ביאור מאמר חז"ל

שלום
1. יש מאמר חז"ל כשם שקיבלתי שכר על הדרישה כך
אקבל על הפרישה
בשלמא דרישה אדם דורש כל אתין שבתורה מקבל שכר
פרישה שלא ראה מה לרבות מאת השם אלוהיך תירא
עמד ופירש מה שכר יש לו לקבל

שלח שאלה אל: 
תשובה: 

מאחר והיתה לו סיבה מאוד חשובה לפרישה, כדי שלא לפגוע בייחוד ה' ואחדותו, לכן על פרישה כזו מקבלים שכר.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪