וידאו! האם המושג א"י השלימה הוא מושג הלכתי בעל גבולות או מושג מדרשי?

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00