שידור חוזר! כולל יום השישי - ו' בתמוז התשע"ד

גמרא: שבת, ו עמ׳ א-ב. הלכה: משנה תורה, זמנים, שבת פרק יד הלכה א הערה ב. ופרק יז הלכה י הערה יג. הלכה: משנה תורה, זמנים, עירובין פרק א הלכה א-ד.

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪