עשיית מלאכות לצורכי רבים בחול המועד

מקורות: רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק ז הלכות יא-יב

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00