עשיית מלאכות לצורכי רבים בחול המועד

מקורות: רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק ז הלכות יא-יב

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪