דיני הקידוש

השיעור עסק בנושאים הבאים:
1. עיסוק אכילה ושתיה לפני קידוש
2. אין קידוש אלא במקום סעודה
2. איסור אכילה לפני תפילת שחרית ומוסף
4. המנהג בתימן
מקורות: פסחים קא. קה. קו. רמב״ם הלכות שבת פרק כ״ט הלכה ה,ח,י.

You tube video: 

השיעור עסק בנושאים הבאים:
1. עיסוק אכילה ושתיה לפני קידוש
2. אין קידוש אלא במקום סעודה
2. איסור אכילה לפני תפילת שחרית ומוסף
4. המנהג בתימן
מקורות: פסחים קא. קה. קו. רמב״ם הלכות שבת פרק כ״ט הלכה ה,ח,י.

תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪