ערב אשמורות קרנש התשע''ו הרב רצון ערוסי שליט''א

הרב רצון ערוסי שליט"א הרב שלמה מחפוד שליט"א וכנס הסליחות לאחר דברי הרבנים

You tube video: 

http://net-sah.org/sites/default/files/events/slihot153.jpg

תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪