08 05 2015 פרגולה מעץ וקורות בטון או מתכת - דין ערב סכך כשר בסכך פסול לדעת הרמב"ם

23924 (07-10-2015) - דיני כשרות הסוכה

1. כשרות פרגולה לסוכה
2. סוכה עם דפנות מבד יוטה
3. סכך המונח על קורות בטון או שיפודי מתכת
4. עירוב סכך כשר עם סכך פסול
5. כשרות סוכה אשר נמצאת תחת אילן או תחת מרפסת או תחת בגדי כביסה

גמרא סוכה דפים: ט:, יא. טו.-טו:
רמב"ם משנה תורה הלכות סוכה.

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪