האם לאדם ירא שמים מותר לשמש כשופט בבית המשפט של מדינת ישראל?

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
₪68.00
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
₪58.00