חנך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה

עקרונות מנחים בחינוך על פי חז"ל
מתוך ירחי כלה קיץ התשע"ז במלון לביא

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪