הרה''ג רצון ערוסי שליט''א - מדיני יו''ט - ריקודים ומחיאת כפיים ביו''ט ובשבת בכלל ובשמחת תורה בפרט.

יום שישי כד אלול התשע''ז 15.09.2017 שעה: 08:30
מקורות: מסכת ביצה דף לו' ע''ב
משנה ביצה פרק ה' משנה ה'

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪