הרה''ג רצון ערוסי שליט''א דיון הלכתי - כיבוי והבערה ביום טוב ע''י גרמא [כף חוצצת בגז] ר''ה התשע''ז

'נצח ישראל' http://net-sah.org

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪