הרה''ג רצון ערוסי שליט''א דיני שני ימים טובים של ר''ה ודין ר''ה הסמוך לשבת. התשע''ז

יום שישי כד אלול התשע''ז 15.09.2017 שעה: 08:30
א האם מותר להכין מיו"ט ראשון ליו"ט שני
ב. האם מוקצה בראשון מוקצה גם בשני
ג. האם ימי רה"ש קדושה אחת או שתי קדושות
ד. האם בגלל עירוי תבשילין מותר להכין מיום ששי לשבת

מקורות:
גמרא, ביצה, ג, ב – ו, א
רבינו, שביתת יו"ט

You tube video: 
תמונה ראשית: 

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
58.00₪