תרומת ומעשרות בפירות יצוא + זמן קובע לסתימת גולל

האם הפירות בגדר נגמרה מלאכתן בא"י או עד הגיעם לארץ היעד?
האם נחשוב את יום הקבורה כמצטרף לשבעת ימי האבל, אם ארוע סתימת הגולל היה בזמן "בין השמשות"?

תאריך: 
14/12/07 ה' טבת התשס"ח
x

Audio Playlist