דילוג לתוכן העיקרי

שאלות שונות2

1 תשובת הרב פורסמה בעלון "אוצר השבת והחג" נתניה:
מה המקור בהלכה למנהג זה ?
כיצד ניתן לחזור ולקרוא אחורה בפרשה מה שכבר קראו ( ללא אבחנה בין אם זה מתחילת הפרשה או כל קטע אחר,  לפי רצון העולה )  ? 

שאלה: בביהכנ"ס של אבי נוהגים בשמחת תורה כשמגיעים לשישי כ"א מהאנשים והילדים שרוצה – עולה לתורה, אך כ"א בוחר קטע שהוא רוצה לקרוא (כגון א' קורא "ולוי אמר" והב' קורא "ולאשר" והג' "וליוסף" וכו'). בניגוד לשאר בתי הכנסיות שכולם קוראים "ולאשר אמר". האם עושים כראוי?
תשובה: מותר. ובלבד שכל אחד יקרא שלושה פסוקים ולא יסיים שני פסוקים לפני סיום פרשה. ושלא יהיו רוב העולים קטנים.

שאלות שונות1

1 יש לי ערב הפרשת חלה ואני נוהגת בזמן התפילה לאחר ההפרשת חלה לנגן שיר שיעורר לתפילה את הנשים, , האם מותר לי בתוך השנה של האבלות על אמי?

2 אם אני מחליף מזוזה בכיתה בבי"ס ומחזיר אותה באותו יום. האם צריך לברך או לא?

3 . בבית כנסת שאני בראש השנה (ספרדי) אומרים ברכת הפרנסה. האם יש בכך בעיה?
4 האם יש עניין בהתרת נדרים?

5 אם אני שם פלטה בערב החג, על ידי שעון והיא נכבית למחרת בשעה 10:00 בבוקר, היא נדלקת בשעה 15:00.
האם אפשר לשים את האוכל על הפלטה בשעה 14:00, כשהיא תידלק האוכל יתחמם? מדובר על ראש השנה.

במהלך הסעודה אדם נזקק לנקביו. כיצד עליו לנהוג בצאתו. 

במהלך הסעודה אדם נזקק לנקביו. כיצד עליו לנהוג בצאתו. 
1  האם נוטל ידיו רק פעם אחת ומברך אשר יצר ?
2 האם צריך ליטול נטילה נוספת עבור הסעודה עם/ בלי ברכה ?
 3 במידה וצריך נטילה נוספת לסעודה. האם  תלוי בהמצאות סועד/ סועדת נוספת ?
 4 אדם נטל נטילה אחת עבור סעודה ואשר יצר. האם נהג כראוי או שאין עושים מצוות חבילות חבילות?
 

שאלות שונות

1. האם על הנוהגים כדעת רבנו לעשות מנוי לאוצר הארץ? 
רב היישוב שאני גר בו, רב אשכנזי, מאוד ממליץ על כך לחיזוק החקלאות היהודית השומרת על שנת השמיטה. אגב, אצלנו, בשומרון, אין כלל אפשרות לקניית פירות וירקות מחו"ל.
2.  דעת מקרא על ספר יחזקאל מז, כב מביא גמרא "אין מקלים גרים לימות המשיח" (יבמות כד ע"ב ועוד), אבל רבנו בהלכות אסורי ביאה פרק יג הלכה ד פסק "וכן לדורות, כשירצה הגוי להכנס לברית...". מהו הנכון?
 הרי נבואת הנביא ע"ה משנה את ההלכה.

תפילה בהנץ לדחוקים בזמנם

ביישוב שלנו יש רק מניין אחד של שחרית ( מניין מצומצם) רוב המתפללים במניין זה,  עובדים מחוץ ליישוב ולכן אנו נאלצים להתחיל ברוך שאמר בשעה 05:30.
מה דינם של מיעוט המתפללים שאינם עובדים, האם צריכים לחזור ולהתפלל לאחר הנץ.
(ללא המיעוט שלא עובד, לא יהיה מניין שחרית)
 

Subscribe to הרה"ג רצון ערוסי