דילוג לתוכן העיקרי

שאלות שונות

1 נקניק או פסטרמה  מעושנים שעברו צלייה במהלך עישונם במהלך ייצורם הותרו ע"י כבוד הרב בשנת 2009 לפי המלצת כבוד הרב מחפוד שליט"א אולם בשיחה שקיימתי עם נכדו  השבוע ר' יהודה הוא הסביר לי שאם אדם מתייחס לחליטה כחומרא אזי מותר לאכול את הנקניק אולם אם אדם מתייחס לחליטה כדין אזי

שאלות שונות

1 האם יש משמעות לכל נושא עשיית מעשים (תפילות, לימוד, ברכות שונות) לעילוי נשמות?

2 האם ראוי לתחזק קברי קרובים, למשל ניקיון?

3 כיצא אני אמור להבין את העיקר ה 12: האם חובת האמונה היא שיבוא בכל רגע או נחכה שיבוא ואם יתאחר, נמשיך לחכות?

4 האם יכול הכהן להניף את השור בידיו, ממש הנפה למעלה כמשמעו, הרי השור כבד?

5 רבנו כתב שדווקא ישבו במקום הנפטר הנדון "אנשים כשרים". מה יהיה אם אנשים מבני משפחתו שאינם מחויבים באבלות על אותו נפטר שהם חילונים ירצו לשבת ולקבל תנחומים על פטירת הנפטר?

הפרשה מן המוקף

 יישר כח על השיעור הבהיר בהפרשת תרומות. שמתי לב שהרב לא הקפיד שכל האשכוליות יהיו בכלי אחד. תמיד חשבתי שצריכים להפריש מן המוקף ולכן כל הפירות צריכים להיות באותו כלי וכשהם בכלים נפרדים צריך להפריש מכל כלי בנפרד. אשמח שהרב יבהיר נקודה זו

מדוע התורה התירה דמו של הרוצח בידי גואל הדם?

ציטוט מכתבי הרב בספרו "התורה והליכות עמנו" נאמר אבל מתוך חומרה זו שהתורה מתייחסת לשפיכות דמים, התורה גם מקפידה ביותר שלא לשפוך דם נקי, כלומר שלא לשפוך דם נאשם  ברצח שמא הוא חף מפשע ולכן הנאשם ברצח לא יוצא להורג, אלא אם כן הוא הותרה בשני עדים כשרים ואם העדים עמדו בדרישה

Subscribe to הרה"ג רצון ערוסי