דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר בימי "בין המצרים" לבנות בית חדש או לבצע שיפוצים וכד'?

במשנה נאמר: "משיכנס אב ממעטין בשמחה" אולם אין שום פרוט המבהיר באילו פעולות יש למעט?

בנוסף מגבילה המשנה איסור פעולות מסוימות (כבוס, תספורת וכד') רק לשבוע שחל בו ט'באב. דהיינו, אין שום הגבלה כאשר חל ת"ב ביום ראשון בשבוע.

האם ניתן ללמוד על מיעוט בשמחה מהפרוט הרב המצוי במשנה לגבי תעניות על הצרות (בצורת וכד') שחומרת ימים אלו גדולה מחומרת ת"ב?