ליווי האורח, האם חובה וכיצד ניתן לקיים מצוה זו בתנאים של ימינו?

מדוע כינו חכמי ישראל את מי שאינו מלוה כשופך דמים ואף הרמב"ם יצא מגדרו בתיאור חובת מצוה זו?

האם כיום די בליווי ארבע אמות ע"מ לצאת ידי חובת המצוה?

מהם הצרכים שיש לצייד האורח וההנחיות שיש לתת לו ע"מ שיגיע ליעדו בלי להסתכן?

תאריך: 
08/11/09 כ"א חשון התש"ע
x

Audio Playlist