פירות חו"ל שהובאו לא"י, האם חייבים בהפרשת תרומות ומעשרות?

באילו נסיבות ישנו חיוב מדרבנן להפריש תרו"מ מפירות חו"ל שנכנסו לא"י?

האם איסוף הפירות לתוך כלי בחו"ל משמעותו בכל מקרה שגמר מלאכה נעשה בחו"ל ויפטר מחיוב הפרשת תרו"מ?

מתי נחשב גמר מלאכה בא"י המחייב מדרבנן בהפרשת תרו"מ למרות שנקבע למעשר כבר בחו"ל?

תאריך: 
07/02/10 כ"ג שבט התש"ע
x

Audio Playlist