חלה שנתערבה בעיסה שממנה הופרשה, האם ניתן לתקן?

האם ניתן להתייחס לאותה עיסה שוב כעיסה טבולה ולכן תפריש ממנה חלה מחדש?

האם דינה של אותה תערובת כמדומע הדורשת יחס של פי מאה ואחד ע"מ להחזירה למצב שלפני ההפרשה?

כיצד ניתן לתקן את אותה עיסה או מאפה והאם תיחשב הברכה על החלה כברכה לבטלה?

תאריך: 
13/08/10 ב' אלול התש"ע
x

Audio Playlist