האם מותר לשיר "שיר המעלות" לפני ברכת המזון?

 

האם שירת המזמורים שלא בזמן קריאת תהילים נחשבת כמין זמר ואסורה משום זילות? 

מדוע רבינו הרמב"ם ומרן השו"ע לא פסקו כדברי התוספתא המתריעה על זילות שירת המזמורים שלא בזמנם?

באלו נסיבות ראוי יהיה לשיר שירים בציטוט פסוקים מכתבי הקודש אף שלא במקדש?

 

תגיות: 
תאריך: 
16/01/12 כ"א טבת התשע"ב
x

Audio Playlist