דילוג לתוכן העיקרי

פרה אדומה כאמצעי לעלות מדרגת בהמה לדרגת אדם

ויקהל - פקודי התשע"ב, פרה אדומה כאמצעי לעלות מדרגת בהמה לדרגת אדם.