דילוג לתוכן העיקרי

אשה ששכחה להזכיר "טל ומטר" בתפילה, האם לדעת הרמב"ם צריכה לחזור?

הניתן להקיש מדין תפילת ערבית שתחילתה רשות וקבלוה כחובה, שהטועה בה חייב לחזור?

The website encountered an unexpected error. Please try again later.