המרוץ לרבנות הראשית, האם רשאי מועמד לעשות תעמולה ויחסי ציבור למען בחירתו לרב ראשי?

כיצד התייחסו חכמי ישראל לדיינים ואף לנבחרי ציבור שפעלו על בסיס קשרים ולא כישורים?

היש בדרכים אלו שהינן חיקוי השיטות הפוליטיות, פגיעה במעמדה של הרבנות?

מהם הכישורים העיקריים שיכשירו רב כמועמד נאות לרב ראשי ומנהיג מקובל על רוב הציבור?

תאריך: 
07/05/13 כ"ז אייר התשע"ג
x

Audio Playlist