דילוג לתוכן העיקרי

פירות השותפין, מה דינם לגבי מצוות הפרשת תרו"מ?

האם שותפות עם הגוי פוטרת את פרות השותפות מחיוב הפרשת תרו"מ ?

האם רשאי שותף להפריש תרו"מ מפירות השותפין גם ללא נטילת רשות מחברו ?