מי שרשאי לאכול ביום צום, האם עליו להזכיר מעניין היום בברכת המזון?

האם חלה עליו חובת קידוש על הכוס טרם אכילתו ביום הכיפורים?

האם בנסיבות כאלו אין עליו לומר "עננו" גם בתפילה?

תאריך: 
25/06/13 י"ז תמוז התשע"ג
x

Audio Playlist