שחרור מרצחים כאקט הסכמה לקיום מו"מ מדיני, מהי עמדת ההלכה?

מהו ההבדל הבסיסי בין דין תורה לדין המלך?

מדוע נענה דוד לבקשתם האכזרית של הגבעונים להוציא להורג את בני שאול?

האם רשאים מנהיגים לשקלל הסיכונים משחרור מרצחים ביחס לסיכונים אחרים לעם ישראל מאי קיום המו"מ המדיני?

תאריך: 
29/07/13 כ"ב אב התשע"ג
x

Audio Playlist