מהי הדרך הנאותה לכתוב צוואה מועילה בהתאם לכללי ההלכה?

האם רשאי להוריש לאחר מותו לכל מי שיחפוץ אף בחלוקה שווה?

האם רשאי בחייו לחלק מתנות מנכסיו לכל מי שירצה וכמה שירצה?

היש להסתפק בחלוקה בדרך מתנה, האם זה כולל גם נכסים עתידיים או בלתי מוחשיים?

תאריך: 
06/08/13 ל' אב התשע"ג
x

Audio Playlist