האם רשאים אבלים לטבול או לרחוץ סמוך לליל הכיפורים שחל תוך ה"שבעה"?

בנסיבות שיחולו שני מועדים קרובים, האם לשיטת הרמב"ם יתבטלו גם דיני ה"שבעה" וגם דיני ה"שלושים" ?

תאריך: 
11/09/13 ז' תשרי התשע"ד
x

Audio Playlist