דילוג לתוכן העיקרי

היש לכסות ספר התורה בין עולה לעולה?

מהם המנהגים של העדות השונות בישראל הנוהגים בעת עלייתו לתורה של המוזמן לקריאה?
לאחר סיום הקריאה בתורה, היש לגלול ולסגור ספר התורה או לכסותו בלבד?
ס"ת  למנהג עדת האשכנזים שאינו מונח בתיק מיוחד, היש יתרון הלכתי במנהג לכסותו בין גברא לגברא?