הקדיש המטעים שלו לישיבה "מהיום ולאחר מותו". למי שייכים יבולי הפירות, ליורשים או לישיבה מכח הקדש?

תאריך: 
11/11/13 ח' כסלו התשע"ד
x

Audio Playlist