אבל בימי החנוכה, האם חייב בברכת "שהחיינו" בעת הדלקת נר ראשון? האם חייב באמירת ההלל?

תאריך: 
27/11/13 כ"ד כסלו התשע"ד
x

Audio Playlist