האם הפטורים מלצום בתענית אסתר, רשאים להחמיר על עצמם ולהתענות?

תאריך: 
13/03/14 י"א אדר ב' התשע"ד
x

Audio Playlist