דילוג לתוכן העיקרי

האם עדיף לקיים התפילות במועדן במנין מצומצם בבית הכנסת או בבית האבלים הסמוך?