האם עדיף לקיים התפילות במועדן במנין מצומצם בבית הכנסת או בבית האבלים הסמוך?

תאריך: 
25/05/14 כ"ה אייר התשע"ד
x

Audio Playlist