עובד זר בבית, אלו דינים רשאים ללמדו? היש לדרוש ממנו שמירת שבת?

תאריך: 
19/06/14 כ"א סיון התשע"ד
x

Audio Playlist