הגיע לביהכ"נ לפני תפילת מוסף של ר"ח, האם רשאי להתפלל עם הציבור טרם שהתפלל שחרית?

האם יניח תפילין במקום שנהגו לחלוץ תפילין לפני מוסף של ר"ח?

תאריך: 
29/06/14 א' תמוז התשע"ד
x

Audio Playlist