אבל אסור בעשיית מלאכה כל "שבעה" וכן שותפיו, האם איסור זה כולל גם את אשתו היות "ומעשי ידיה לבעלה"?

תאריך: 
30/06/14 ב' תמוז התשע"ד
x

Audio Playlist