כיצד יש לנהוג כאשר נשמעת אזעקה בעת תפילת העמידה?

תאריך: 
10/07/14 י"ב תמוז התשע"ד
x

Audio Playlist