קטן שטרם מלאו לו תשע שנים תמימות, האם רשאי אביו לחנכו להתענות לשעות?

תאריך: 
16/09/14 כ"א אלול התשע"ד
x

Audio Playlist