הגיע עשירי לאחר שהתפללו יחידים, האם רשאים לשוב ולהתפלל ע"מ לומר קדושה?

תאריך: 
01/12/14 ט' כסלו התשע"ה
x

Audio Playlist