שכחו וקראו בספר תורה 4 עולים בענין ראש חודש, האם יוסיפו עולה לקריאת ענין חנוכה?

תאריך: 
11/12/14 י"ט כסלו התשע"ה
x

Audio Playlist