האם רשאי להפסיק לקדיש או קדושה סמוך לסיום תפילת העמידה?

תאריך: 
15/01/15 כ"ד טבת התשע"ה
x

Audio Playlist