היש חובה לכבות את נורות החשמל, כדי שיאותו לאור נר ההבדלה?

תאריך: 
16/01/15 כ"ד טבת התשע"ה
x

Audio Playlist