האם רשאי להפריש תרומות ומעשרות ממין על מינו למרות שנלקטו מגינות שונות?

תאריך: 
29/01/15 ט' שבט התשע"ה
x

Audio Playlist