דילוג לתוכן העיקרי

שליח ציבור, העולה לתורה והחזן – היש עליהם חובת התעטפות בטלית?

האם חובה לעולה לתורה, ולמתרגם, ולחזן, ולגולל להיות עטופים בטלית על ראשם?

שאלה זו באה לעולם כתוצאה מכך שבבית כנסת "אמונה ודעת" בקרית אונו, התעוררה השאלה שיש מי שאומרים שאין חובה ויש מי שאומרים שיש חובה. נקדים הקדמה ונאמר, בבית כנסת "אמונה ודעת" נמצאים בהם יהודים יקרים מאוד. לא תמיד כולם שם מודעים למנהגים השורשיים והמקוריים והמבוססים, אבל כשהם יודעים, רבים מהם ממש עושים בנפש חפצה כמורשת אבותינו, על הדרך הנכונה ביותר. הנה לעומתם נמצאים בבית כנסת "שיבת ציון", ה' ישמרם ויחים, ששם מודעים למנהג, ומדקדקים בו היטב, כי מנהג אבותינו מקדמת קדמתה שכל העולה לתורה , לא מיבעיא שכל מתפלל, עטוף בטלית לרבות ילדים קטנים. אין מי שנמצא בבית הכנסת לא עטוף בטלית, גם ילדים קטנים, אלא שהעולים לתורה והמתרגמים מכסים ראשם וכן החזן וכן הגולל, מכסים ראשם בטלית בעת שהם ממלאים את תפקיד הקודש הזה. וזהו מנהג נכון, אמיתי שיש לשמרו. ותכף נדבר אודותיו אצל קהילות אחרות. באמת בעיית הבעיות שלנו היום שנחשפים למנהגים של עדות אחרות אשכנזים ספרדים, מנהגים של היום, לא של שעבר, ומחקים אותם, וחושבים שאולי יש זקנים מתוכנו או אנשים מתוכנו שנוהים אחרי מנהגי זקנים, שאולי הם מנהגים של חומרא, ושאינם מספיק מבוססים, ואין צורך להטריח על הציבור. ואין הדבר כן, אלא הם מנהגים מקוריים, תלמודיים שהיו פעם רווחים בכל קהילות ישראל לרבות אשכנזים וספרדים, אלא שזוהי מציאות שאין להכחיש אותה שבקהילות ישראל אחרות הלכו ואיבדו מנהגים שורשיים, ואצלנו ברוך ה' עמדנו על המשמר ושמרנו מנהגים שורשיים חשובים מאוד מאוד, ולכן יישר כוחם, בית כנסת "שיבת ציון" , שבאמת עומדים על המשמר ובנפש חפצה, ואין לי צל של ספק שגם בית כנסת "אמונה ודעת" לכשיוודעו לדברים שאני אמור לומר כעת, הדברים ישתנו אצל כולם לחיוב, כי כאמור אני מכיר אותם בבור ליבם שהם אוהבי אמת ודרך האמת.