חכם שהחזיר אבדה למרות שזה אינה לפי כבודו, היש בזה פגיעה בכבוד התורה?

תאריך: 
03/05/15 י"ד אייר התשע"ה
x

Audio Playlist