יש לו רק חמר מדינה, כיצד לשיטת הרמב"ם ינהג בסדר הקידוש והבדלה ביום טוב שחל במוצאי שבת?

תאריך: 
26/05/15 ח' סיון התשע"ה
x

Audio Playlist