יש לו רק חמר מדינה, כיצד לשיטת הרמב'ם ינהג בסדר הקידוש והבדלה ביו'ט שחל במוצ'ש?

תאריך: 
26/05/15 ח' סיון התשע"ה
x

Audio Playlist